ภาคเหนือ

Bridgestone Moto Chiangmai Thailand

104/28 หมู่ 6 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร
081-952-4433

ช้างโมโต

558/8 ถนนเจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร
081-7511320

MAXXSCOOTER

221 หมู่ที่5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

เบอร์โทร
083-1522228,
091-0679100

ร้าน มิกซ์ มอเตอร์ไบค์ ช็อป

151/3 ม.2 ตำบลต้นป่า อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทร
061-858-6958

ร้านบ้านช่าง

570-570/1ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร
088-7605028,
093-1320907